Pályázatok

Az alábbi pályázati lehetőségekre
szeretnénk felhívni a figyelmed

Pályázat közhasznú alapítványoknak, egyesületeknek, kezdeményezéseik megvalósításához egy nemzetközi vállalat támogatásának elnyerésére

Pályázati felhívás közhasznú alapítványok és egyesületek számára, a környezetvédelmet, az egészséges életmódot, a szociálisan hátrányos helyzetben élő családokat, illetve a gyermekeket segítő kezdeményezéseik megvalósításának támogatására.

Pályázat a helyi közösségeket segítő közintézmények és civil szervezetek részére

Pályázati felhívás a helyi közösségeket segítő közintézmények és civil szervezetek számára, támogatás elnyerésére a célkitűzéseik elérése érdekében. A támogatás összege legfeljebb 100.000 Ft.

Pályázat élelmiszeripari beszállító vállalkozásoknak, technológiaváltás támogatására

Pályázat élelmiszeripari beszállító vállalkozásoknak, technológiaváltás támogatására. Támogatható tevékenységek: Új, illetve a meglévőnél magasabb minőséget biztosító új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, termékkínálat bővítését lehetővé tevő gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártási megoldások beszerzését; Információs technológia-fejlesztés; Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségeik; Szakértői és tervezési tevékenység; Az eszköz és technológia fejlesztéséhez szükséges ingatlan és infrastruktúra beruházás; Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. A támogatás összege: 300 – 500 millió Ft

Pályázat oktatási, nevelési, kulturális, gyermek- és tömegsport tevékenységek támogatására

Pályázati felhívás magánszemélyek, társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek), sport szervezetek, valamint jogi státusszal bíró szervezetek (kft-k, bt-k) számára, oktatási, nevelési, kulturális, gyermek- és tömegsport tevékenységek támogatására.

Pályázat kistermelőknek beszállítói programban való részvételre

Pályázati felhívás folyamatosan fenntartható, kiváló minőségű magyar terméket előállító, regionális kistermelők számára, beszállítói programban való részvételre.

Pályázat nemzetiségi táborok 2024. évi támogatására

Pályázati felhívás nemzetiségi köznevelési intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott kulturális intézmények, nemzetiséghez kapcsolódóan kulturális, oktatási, hagyományőrző vagy kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek részére, 2024. évi nemzetiségi táborok támogatására. Támogatásban részesíthető táborok: nyelvismeret bővítését szolgáló tábor, erdei iskola; a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztését szolgáló tábor, erdei iskola anyanyelvi programokkal; teremtésvédelem érdekében végzett tábor, erdei iskola anyanyelvi programokkal; nemzetiségi, kulturális tartalmú hagyományőrző táborok anyanyelvi programokkal; hitéleti tábor anyanyelvi programokkal. A támogatás összege: 300 000 – 4 000 000 Ft.

Pályázat fenntartható városfejlesztési tevékenységek támogatására

Pályázati felhívás fenntartható városfejlesztési tevékenységek támogatására. Önállóan támogatható tevékenységek pl: vízgazdálkodási beavatkozások; közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése; gazdaságélénkítő tevékenységek, közösségi célú tevékenységek, IKT és okos település fejlesztések; kerékpárosbarát fejlesztések forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés; közúti közösségi közlekedés fejlesztése, hulladékkezelés, kármentesítés; társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújítása; modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása, felújítása; lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése; önkormányzati tulajdonú belterületi utak építése, korszerűsítése, felújítása.

Pályázat kerékpártúrák megszervezésének támogatására

Pályázati felhívás családbarát kerékpártúrák megszervezésének támogatására, a kerékpározás népszerűsítése érdekében. A támogatás összege bruttó 40 000-80 000 Ft/esemény.

Pályázat magyar nagyvállalat egyedi támogatásának elnyerésére

Pályázati felhívás civil szervezetek számára, egyedi támogatás elnyerésére, szakmai programjaik megvalósításának támogatására.

Adózás kezdő vállalkozásoknak – Mentorprogram

Mikro-, kis- és középvállalkozások számára kialakított, az adózással kapcsolatos mentorprogram. A mentorálás a kapcsolatfelvételtől számított egy évig tart.

Pályázat helyi humán fejlesztések támogatására

Pályázati felhívás helyi humán fejlesztések támogatására. Önállóan támogatható tevékenységek: szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás; közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően a társadalmi befogadás, társadalmi kohézió és identitás, munkaerő-piaci kompetenciák, együttműködés erősítésére; szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, összehangolása; egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése, a programokra való eljutás segítése. A pályázat keretében 20 000 000 Ft – 2 978 360 000 Ft igényelhető.

Pályázat európai uniós önkéntességi programban való részvételre

Pályázati felhívás civil szervezetek számára európai uniós önkéntességi programban való részvételre a Minőségi Tanúsítvány megszerzésének céljából. A program során a Kiíró vállalja, hogy egy, az önkéntesség területén gyakorlott szakember maximum 20 órában (a szervezet igényeihez illeszkedve) támogatást ad a szervezetnek.

Pályázat Európai Kutatók Éjszakája és a Kutatók az Iskolákban rendezvények megvalósítására

Pályázati felhívás Európai Kutatók Éjszakája és a Kutatók az Iskolákban rendezvények megvalósítására, a kutatói karrier népszerűsítése érdekében. A pályázat célja többek között a polgárokkal, a helyi, regionális és nemzeti hatóságokkal való kapcsolattartás fokozása; a kommunikációs készségek és kompetenciák növelése a nem kutatói közönséggel, nevezetesen a diákokkal és hallgatókkal; a résztvevő szervezetek hírnevének és láthatóságának növelése; valamint a kutatók munkájának kézzelfoghatóbbá, konkrétabbá és hozzáférhetőbbé tétele. Pályázatot konzorciumi formában lehet benyújtani, melynek legalább három tagja van amelyek három különböző programországban vannak bejegyezve. A támogatás összege 100.000 – 300.000 EUR. A pályázati kiírás nyelve angol.

Pályázat írói rezidenciaprogramban való részvételre

A projekt keretein belül a résztvevő írók és költők elvonulhatnak egy-egy magyar városban rendelkezésre álló szálláshelyre, hogy ott szabadon alkothassanak. Legalább két hetet, de akár három hónapot is eltölthetnek egy rezidencián, miközben napló formájában rendszeresen beszámolnak helyszíni élményeikről. A programot az alábbi településeken lehet megvalósítani: Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Vácrátót, Pécs, Nyíregyháza, Pannonhalma, Debrecen, Balatonfüred.

Pályázat a nők gazdasági szerepvállalása és/vagy az éghajlatváltozás csökkentése terén tevékenykedő társadalmi vállalkozásoknak vállalkozásfejlesztési programban való részvételre

Pályázati felhívás a nők gazdasági szerepvállalása és/vagy az éghajlatváltozás csökkentése terén tevékenykedő társadalmi vállalkozások számára, vállalkozásfejlesztési programban való részvételre. Olyan vállalkozások jelentkezését várják, melyek az alábbi területek valamelyikén tevékenykednek: társadalmi vállalkozások női vezetői, női beosztottak számának növelése, az értékláncban résztvevő nők számának növelése, női ügyfelek számának növelése; energetika, vízgazdálkodás, klímatudatos mezőgazdaság A pályázati kiírás nyelve angol.

Családi legendárium – Irodalmi és médiapályázat

A Macskakő és Soproni Múzeum irodalmi és médiapályázati felhívása 7–18 éves diákok számára, a szülők, nagyszülők vagy dédszülők idejéből származó történetekkel kapcsolatos írások, hang-, és képanyagok beküldésére.

Pályázat filmszínházban bemutatandó filmalkotások forgatókönyv fejlesztésének támogatására

Pályázati felhívás megfelelő referenciával rendelkező forgatókönyvírók, producerek, illetve filmelőállítók számára, filmszínházban bemutatandó, egész estés (legalább 70 perces) játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek forgatókönyv fejlesztésének közvetlen támogatására.

Saját lábon – Vállalkozástervezési vetélkedő Baranyai vármegyei középiskolások számára

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal pályázati felhívása az idei vagy a jövő tanévben végzettséget szerző baranyai fiatalokból álló 3 fős középiskolás csapatok számára, vállalkozástervezési vetélkedőben való részvételre.

Irodalmi pályázat iskolásoknak

A vácegresi Pintér család pályázati felhívása általános, illetve középiskolás diákok számára, versek, novella-történetek, mesék és (kis)regények írására és beküldésére. A legeredményesebb alkotásokból kötet készül. A fődíj ingyenes részvétel lesz a nyári Alkotóhéten.