Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elkészítése!

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elkészítése!

Szervezeti és Működési Szabályzatok (SZMSZ), adaptált elkészítése!

Mit jelent a Szervezeti és Működési Szabályzatok (SZMSZ), adaptált elkészítése?

Szervezeti és Működési Szabályzatok (SZMSZ), adaptált elkészítése, azt jelenti, hogy az adott közösségre formáljuk, a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ). Nem egy általános Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) lesz, hanem konkrétan az adott közösségre (pl. társasházra, lakásszövetkezetre) vonatkozó leírásokat, szabályokat és a közösség zavartalan működését határozza meg.

A legfontosabb, hogy a társasházaknak, Lakásszövetkezeteknek, Nonprofit szervezeteknek, szövetségeknek, Pártoknak, cégeknek megfelelő, adaptált Szervezeti és Működési Szabályzatuk  (SZMSZ) legyen.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) olyan okirat, ami a közösség, a tulajdonosok szabad akaratából, egyetértésével, beleegyezésével  létrehozott szabály, ami minden érintett személyre vonatkozik.  Meghatározza a tulajdonosok és a tisztségviselők mindennapi tevékenységét, jogait és kötelezettségeit. Irány elvet nyújt a közös, zavartalan együttélés, közteherviselés és a szabályok betartására, a törvényi kereteken belül, hogyan valósítsuk meg a közösség célját, működését.

A szabályzatok elkészítéséhez nem kell ügyvéd!

Miért fontos az adaptált Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)?

Nagyon fontos a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), mert az határozza meg az egész működést.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg a közösség mindennapi feladatait.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg a közösség tisztség viselőinek a munkáját.

Pontosan ki kell térni a napi, havi, éves feladatok elvégzésére, vagyis le kell vezetni az adott közösség munkáját és feladatait, ki mit csinál, ki miért felelős, kinek mi a feladata a törvényes működés mellett.

Ezért kell a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) adaptálni, vagyis a közösségre formálni.

Sajnos nagyon lazán kezelik ezt a közösség tagjai!

Vegyünk egy példát

Van egy társasház, ahol egy Közös képviselő van, kell neki egy Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), mit tesz a társasház közös képviselője, elszalad az ügyvédhez, hogy csinálja meg. (lehet, hogy az ügyvéd még soha nem csinált ilyet, de vállalja)

Legtöbb esetben az ügyvéd keres az interneten egy minta szabályzatot és abból készíti el, de ez csak egy általános Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), ami semmire sem jó.

Az általánosan elkészített Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) nem tér ki a közösség pontos tevékenységére a feladatok elvégzésének pontos szabályaira, működés irányelveket nem határoz meg, vagyis nem az adott közösségre illik. Ez az egyik legnagyobb hiba!

Egy általános Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), nem jogosítja fel a tulajdonosokat semmire, mivel nincs megjelölve konkrétan a közösség működési szabályai, a tisztségviselők munkája, kötelessége és felelőssége, vagyis konkrétan nem szabályoz semmit.

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), arról szól, hogy a törvényes kereteken belül hogyan irányítjuk a társasházat, ami a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elkészülte után kötelező érvényű lesz a társasházunk működésével kapcsolatban.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) lényege, hogy az abban leírtak szerin kell eljárni, betartani, betartatni, minden esetben a tisztségviselőnek és a tulajdonosoknak is egyaránt kötelező.

Nem mindegy, hogy mit tartalmaz a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)!

A Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), egy adott közösségre kell elkészíteni!

A Szervezeti és Működési Szabályzatnak (SZMSZ) tartalmaznia kell

Pár konkrétum, hogy mit tartalmazzon a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)!

A meghatározott pénzkezelést, Bankban való eljárást, házipénztárral kapcsolatos feladatok szabályozása, meghatározása

A tisztségviselők közötti munka megosztást (Intéző Bizottság) szabályozása, meghatározása

A közösségi helyek használata, esetleg osztatlan közös tulajdonra vonatkozó szabályok, előírások

Házirend szabályozása, meghatározása

A közgyűlések összehívásának a menete, szabályozása, meghatározása

Közös költség elosztásának, felosztásának szabályozása, meghatározása

Zöld terület, játszótér szabályozása, meghatározása

Még nagyon sok konkrét szabályozás, meghatározás a zavartalan működés érdekében

Miért érdemes megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) készíttetni?

A rendesen elkészített Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), biztonságot és igazságot szolgál a közösség tulajdonosai részére, egy leírás ami megmutatja a működés irányelveket , hogy mikor működik rendesen a törvényi kereteken belül az adott közösség.

Az általános Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Amennyiben egy általános Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) fogad el a közösség, akkor nincs konkretizálva a vezetőség hatásköre, feladata, kötelessége, ezért úgy vezetik a közösséget ahogy akarják, ott verik át ahol, csak tudják!

Ebben az esetben még reklamálni, felelősségre vonni sem lehet a lakókat, a vezetőséget, mert nem szabályozza semmi a működésüket.

A legfontosabb, hogy a társasházaknak, Lakásszövetkezeteknek a megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzattal (SZMSZ) rendelkezzenek!

Mi elkészítjük az adaptált, Szervezeti és Működési Szabályzatát >>